На главную страницу

Правила проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів

(Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 141)

( В редакції Постанови КМ N 487  від 31.03.99 )

( Відновлено попередню редакцію згідно з Постановою КМ N 1210  від 08.07.99 )

1. Ці Правила обов'язкові для міністерств, відомств, підприємств (об'єднань), установ, організацій незалежно від форм власності (надалі - організації) та громадян України - власників автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, причепів і напівпричепів (надалі - транспортні засоби).

2. Державний технічний огляд (надалі - технічний огляд) транспортних засобів проводиться комісіями з участю працівників Державтоінспекції, органів Міністерства оборони і представників громадськості з метою перевірки їхньої справності, уточнення чисельності та приналежності, підвищення рівня технічного стану, запобігання злочинним посяганням на транспортні засоби. Склад комісії затверджується районними державними адміністраціями. При проведенні технічного огляду здійснюється контроль за своєчасністю медичного огляду водіїв і сплати податку з власників транспортних засобів.

3. Технічному огляду підлягають:

3.1. Легкові та вантажні автомобілі, мотоцикли, моторолери, причепи, напівпричепи організацій, а також громадян (у разі використання їх у комерційних цілях) - один раз на рік.

3.2. Автобуси, вантажні автомобілі, пристосовані для перевезення людей, і спеціалізовані автомобілі для перевезення небезпечних вантажів - два рази на рік.
3.3. Легкові та вантажні автомобілі, мотоцикли, моторолери, причепи, напівпричепи індивідуальних власників (у разі використання їх для індивідуальних потреб) - один раз на два роки, зокрема:

  • у рік, який закінчується на непарну цифру, - автотранспортні засоби, остання цифра року випуску яких непарна;
  • у рік, який закінчується на парну цифру і нуль, - транспортні засоби, остання цифра року випуску яких парна або нуль.
4. Перший технічний огляд транспортних засобів, указаних у підпункті 3.2, проводиться щорічно з 2 січня по 31 липня, а другий технічний огляд - з 1 вересня по 30 листопада.

5. Технічний огляд транспортних засобів проводиться:

5.1. Безпосередньо в автогосподарствах, які мають необхідну базу для перевірки технічного стану транспортних засобів.

5.2. На діагностичних станціях Державтоінспекції або на пунктах технічного контролю, організованих на територіях Державтоінспекції, в колективних гаражах чи в інших місцях, визначених Державтоінспекцією.
Пункти технічного контролю повинні мати територію з асфальтобетонним або бетонним покриттям, розміри якої забезпечують можливість перевірки технічного стану транспортних засобів, естакаду або оглядову канаву, екран для перевірки світла фар, а також приміщення для розміщення контрольних приладів, інструментів і оформлення результатів технічного огляду.

6. Державтоінспекція згідно із заявками автогосподарств і за погодженням з органами Міністерства оборони, органами місцевого самоврядування та районними державними адміністраціями щорічно до 1 січня складає зведений графік технічного огляду транспортних засобів по району (місту), який містить відомості про місце, календарні дні і час проведення технічного огляду визначеної кількості транспортних засобів конкретних автогосподарств.

7. Державтоінспекція не пізніш як за 20 днів до початку технічного огляду через засоби інформації і у письмовій формі повідомляє індивідуальних власників про строк і місце подання транспортних засобів на технічний огляд, а адміністрації автогосподарств надсилає бланки актів технічного огляду.

Порядок проведення технічного огляду

8. Власники транспортних засобів зобов'язані подати їх на технічний огляд у строк і на місце, вказані Державтоінспекцією, а власники, які виконують завдання по військово-транспортному обов'язку, - за рішенням органів Міністерства оборони. Якщо транспортні засоби направляються у тривале відрядження, то вони подаються на технічний огляд до від'їзду.
Транспортні засоби, які у період проведення технічного огляду перебувають на капітальному ремонті, підлягають технічному огляду після його закінчення.

9. При технічному огляді транспортного засобу його власник пред'являє комісії свій паспорт (підприємства, установи та організації - копію наказу про закріплення водія за транспортним засобом), реєстраційний документ, квитанції про сплату за технічний огляд і встановленої суми податку з власників транспортних засобів. У водія перевіряється наявність посвідчення на право керування відповідною категорією транспортних засобів і довідки про медичний огляд.

10. Технічний огляд транспортного засобу розпочинається з перевірки відповідності типу, марки, моделі, номерного знака, номерів шасі (рами), кузова і двигуна записам у реєстраційному документі. У разі виявлення розбіжностей або підробки цих номерів чи записів у реєстраційних документах і посвідченнях водіїв
застосовуються заходи, передбачені чинним законодавством.

11. Технічний стан і обладнання транспортних засобів перевіряються на відповідність вимогам законодавства, правил, норм і стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.
На спеціальних автомобілях додатково перевіряється наявність передбаченого стаціонарного обладнання, спеціальних світлових і звукових сигналів, кольорографічного пофарбування і надписів.
Технічний стан причепів і напівпричепів перевіряється в складі автопоїздів.

12. Справним вважається повністю укомплектований транспортний засіб, який має задовільний зовнішній вигляд і технічний стан якого відповідає вимогам законодавства, правил, норм і стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.

13. У реєстраційному документі справного транспортного засобу працівником Державтоінспекції робиться запис "техогляд проведено", який посвідчується його підписом і особистим штампом.
На кожний транспортний засіб, що пройшов технічний огляд, видається талон, в якому працівник Державтоінспекції робить відповідні відмітки і посвідчує їх своїм підписом і особистим штампом. Талон про проходження технічного огляду закріплюється в правому нижньому кутку вітрового скла транспортного засобу.
У разі коли реєстраційні документи покрито спеціальною плівкою, а також при поданні на другий технічний огляд транспортних засобів, указаних у пункті 3.2 цих Правил, відмітки робляться лише в талонах про проходження технічного огляду.

14. Якщо транспортний засіб визнано несправним, його експлуатація забороняється зі зняттям номерного знака до усунення несправностей і повторного технічного огляду. Відмітки в реєстраційному документі і талоні при цьому не робляться.

15. Експлуатація транспортного засобу без талона про проходження технічного огляду забороняється. У разі його втрати дублікат видається Державтоінспекцією після перевірки технічного стану транспортного засобу.

16. Технічний огляд транспортних засобів, що перебувають на тимчасовому обліку, оформляється актом, який в 10-денний строк надсилається до Державтоінспекції за постійним місцем реєстрації. Експлуатація транспортних засобів, що не пройшли технічного огляду у встановлені строки, забороняється зі зняттям номерного знака.
При неможливості подання транспортного засобу на місце технічного огляду (через несправність та з інших причин) у встановлений строк його власник повинен подати комісії з проведення технічного огляду письмову заяву, здати номерний знак і пред'явити квитанції про сплату податку з власників транспортних засобів.
Особи, які експлуатують транспортні засоби, що не пройшли технічного огляду в установлені строки, несуть адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Участь автогосподарств у проведенні технічного огляду

17. При проведенні технічного огляду перевірка технічного стану транспортних засобів може здійснюватися з письмового дозволу Державтоінспекції, що видається за погодженням з органами Міністерства оборони, комісіями з числа інженерно-технічних працівників автогосподарств.

18. Перевірка технічного стану транспортних засобів в автопідприємствах проводиться згідно з вимогами, викладеними у пункті 11 цих Правил.

19. До перевірки технічного стану транспортних засобів допускаються автопідприємства, які мають:

  • стенд для діагностики технічного стану гальмівних систем;
  • прилад для перевірки рульового управління;
  • прилад для перевірки сили і напрямку головного світла фар або
  • спеціальний екран;
  • прилади для перевірки токсичності та димності відпрацьованихгазів двигунів автомобілів;
  • естакади або оглядові канави.
20. Власник транспортного засобу, перевірка технічного стану якого проведена в автопідприємстві, подає його на технічний огляд у строк і на місце, вказані Державтоінспекцією. Комісією з проведення технічного огляду перевіряється транспортний засіб відповідно до пункту 10 цих Правил, а також реєстраційний документ, посвідчення водія, довідка про медичний огляд та квитанції про сплату за проведення технічного огляду та податку з власників транспортних засобів і оформляються результати технічного огляду згідно з пунктами 13; 14 цих Правил. Результати технічного огляду транспортних засобів, перевірка технічного стану яких проведена автопідприємством, можуть оформлятися безпосередньо на місці їх перевірки.

21. Контроль за якістю перевірки автопідприємствами технічного стану транспортних засобів здійснюється
Державтоінспекцією. У разі виявлення фактів, що підтверджують низьку якість перевірки технічного стану транспортних засобів, Державтоінспекція забороняє автопідприємствам здійснювати цю роботу, про що повідомляє їх адміністрацію в письмовій формі.

Узагальнення результатів технічного огляду

22. Відомості про результати технічного огляду транспортних засобів індивідуальних власників зазначаються на зворотному боці квитанції про сплату за технічний огляд. Акт технічного огляду складається лише в тому разі, коли транспортний засіб несправний або стоїть на тимчасовому обліку. Копія акта видається власнику
транспортного засобу за його вимогою. При проведенні технічного огляду на станції діагностики
Державтоінспекції дані про технічний стан транспортних засобів реєструється в діагностичній картці.

23. Результати технічного огляду транспортних засобів підприємств (об'єднань), установ, організацій оформляються актом

24. Працівники Державтоінспекції на підставі актів, карток і квитанцій роблять відмітки про стан транспортних засобів в облікових картках (вводять дані в електронно-обчислювальні машини) і за встановленими формами складають звіт про їх наявність, приналежність і технічний стан.

25. Дані про технічний стан транспортних засобів за результатами технічного огляду по району, місту, області
аналізуються працівниками Державтоінспекції з метою визначення рівня справності автотранспортних засобів, встановлення причин їх незадовільного технічного стану і виявлення транспортних засобів, що не пройшли технічного огляду. Органи Міністерства оборони, місцеві органи державної виконавчої влади інформуються про результати технічного огляду, а також про заходи, що вживаються для технічного огляду транспортних засобів, які не пройшли його у визначений строк.

На главную страницу К началу страницы
Последнее обновление документа
 

Авто Баннерная Сеть
 
Гостевая книга

© 2002 Денис Супруненко

Замечания и предложения приветствуются